Opa-locka Station Parking Lot Construction

Due to a scheduled parking lot construction at the Opa-locka Station, parking availability will be very limited.

Passengers are strongly encouraged to use either the Golden Glades Station at 16000 State Road 9, Miami, FL 33169, or the Metrorail Transfer Station at 2567 East 11th Avenue, Hialeah, FL 33016, during this time. The work is estimated to be completed in December 2017.

We apologize for any inconvenience.

TRABAJO DE CONSTRUCCIÓN EN ESTACIONAMIENTO

Debido a un trabajo de construcción programado en la estación Opa-locka, areas de estacionamiento serán muy limitadas.

Se les recomienda a los pasajeros que en vez usen la estación Golden Glades en 16000 State Road 9, Miami, FL 33169, o la estación Metrorail Transfer en 2567 East 11th Avenue, Hialeah, FL 33016, durante este tiempo. Se espera que el trabajo sea completado en diciembre del 2017.

Pedimos disculpas por cualquier inconveniencia.

TRAVO KONSTRIKSYON NAN ZÃ’N PAKIN

Poutèt konstriksyon ki pwograme yo pral fè nan zòn pakin nan Estasyon Opa-locka an, p ap gen anpil plas pakin k ap disponib.

Nou ankouraje pasaje yo pou yo ale swa nan Estasyon Golden Glades lan ki nan 16000 State Road 9, Miami, FL 33169, oswa nan Estasyon Transfè Metrorail la ki nan 2567 East 11th Avenue, Hialeah, FL 33016, pandan peryòd sa a. Travo yo sipoze ta dwe fini nan mwa desanm 2017.

Ekskize nou si sa koze w pwoblèm.